expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Friday, August 2, 2019

SENARAI PARA PEMAIN YANG TERLIBAT DALAM URUS NIAGA MINYAK PETROLEUM

SENARAI PARA PEMAIN DAN PERANANNYA

Dalam dunia perniagaan Trading Eksport dan Import Khasnya Minyak Petroleum dari Russia, sering menjadi tumpuan ramai oleh para pemain di seluruh dunia. Masing-masing mempunyai posisi yang berlainan. Semua para pemain ini akan membentuk ke satu arah tujuan iaitu mendapatkan pembeli dan penjual atau pembeli dan pembekal.

Para Pemain Yang Dimaksudkan adalah:
1) PEMBEKAL (PEGEKSPORT)
Pembekal adalah penjual yang mempunyai kuasa yang tidak dapat ditarik balik kepada peruntukan (Allocation) minyak petroleum yang ditetapkan dan mempunyai hak eksklusif untuk menjual peruntukan itu. Pembekal boleh atau mungkin tidak mempunyai lesen eksport, dan boleh memberi kuasa kepada mana-mana penjual yang mempunyai lesen eksport untuk menjual peruntukannya bagi pihaknya kepada bakal pembeli.


2) PEMBELI (PENGIMPORT)
Pembeli adalah syarikat atau sekumpulan yang mempunyai bukti kemampuan darisegi kewangan dan bersetuju menandatangani kontrak (SPA, CI) untuk membeli minyak mentah dari penjual atau langsung dari pembekal. Pembeli juga boleh menandatangani kontrak dengan Trader Atau Reseller untuk pembelian akhir produk minyak petroleum dari penjual atau pembekal atau pengekport.

Sebagai tambahan maksud Pembeli iaitu sekiranya terma pembelian FOB, maka pembeli itu mampu membuktikan penyata kewangan syarikatnya menerusi SWIFT MT799 atau BCL. Begitu juga sekiranya terma pembelian CIF, maka pembeli mampu menyediakan jaminan bank melalui SWIFT MT799, SWIFT MT760 dengan Surat Jaminan Kredit Dari Bank Iaitu SBLC atau BG.


3) PENJUAL (PENGEKSPORT)
Penjual adalah syarikat yang akan menandatangani kontrak dengan Pembekal dan menjual produk minyak mentah kepada pembeli akhir. Penjual boleh menjual kepada trader atau Re-seller lain atau langsung kepada pembeli akhir. Penjual akan menandatangani kontrak dan menyerahkannya kepada pembeli akhir untuk perjanjian pembelian. 


4) MANDATE PEMBEKAL, PENJUAL ATAU BUYER
Terdapat dua jenis Mandates, Mandat Pembeli dan Penjual. Mandat adalah individu, yang diberi kuasa oleh pembeli, penjual atau pembekal untuk berunding dan menandatangani kontrak bagi pihak mereka. Mandat boleh menandatangani kontrak bagi pihak pembeli, penjual atau pembekal. Secara realistik, mandat mempunyai kuasa untuk menandatangani bagi pihak siapa yang selalu mewakilinya.


5) FACILITATOR
Fasilitator adalah individu, atau kumpulan orang yang mengatur kegiatan perniagaan seperti yang terkandung dalam kontrak dan membawa dua pihak ke dalam kesepakatan bersama ke arah pelaksanaan kontrak yang lancar seperti yang ditetapkan dalam prosedur kontrak.


6) AGENT PEMBELI ATAU PENJUAL
Ejen adalah individu, kumpulan individu atau syarikat yang berunding bagi pihak pembeli, penjual atau pembekal untuk membuat kesimpulan transaksi urus niaga minyak. Ejen itu berurusan secara langsung dengan fasilitator atau penjual / pembeli. Terdapat dua jenis ejen: Ejen Pembeli dan Ejen Penjual.


7) BROKER
Broker adalah pembeli yang menandatangani kontrak dengan pembekal bagi pihak pembeli lain dan menyerahkan kontrak kepada pembeli akhir. Broker itu seolah-olah seperti penjual. Broker bukan pembeli akhir. Broker mempunyai teknikal sebagai pembeli dan akhirnya membatalkan kontrak dan menyerahkan kepada pembeli akhir.


8) CONSULTANTS
Consultants atau Perunding adalah syarikat atau individu yang merundingkan syarat-syarat kontrak seperti yang terkandung dalam prosedur kontrak yang bekerja rapat dengan ejen, fasilitator dan mandat. Mereka boleh dibayar sama ada oleh pembeli atau penjual. Jika seorang perunding dibawa ke dalam perjanjian, komisennya akan dibayar oleh pihak yang membawa dia ke dalam perjanjian itu.


Sebarang pertanyaan hantar email ke:
Email: 1mytv4u@gmail.com

No comments:

Post a Comment